Markhuset i Ore

Husk det årlige møde i foreningen. Altid 3. søndag i juni – 16. juni 2024 kl. 14:00

Mobilepay er genindført:
1127SA

Medlemsskab

Nu er det muligt at betale medlemsbidrag til “Foreningen til markhusets bevarelse”.
75,- kr. årligt, via MobilePay 1127SA eller netbank – reg. nr.: 0828 kontonummer: 0002635658 – husk navn/adresse på indbetalingen.

 


Referat af GF 16. juni 2024

Dagsorden iflg. vedtægterne.

1. Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen og foreslog Erik Andersen som dirigent. Erik valgt.
Erik konstaterede at GF var lovlig og gav ordet til formanden.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning blev gennemgået og herefter godkendt.
Peter Madsen blev takket for at lægge jord til – og stille markhuset til rådighed.
“Slå igang puljen” under Landdistrikerne modtog klapsalver for tilskud til ny plæneklipper.
Det blev bemærket at “Carl Nielsen caminoen” lægger vejen forbi markhuset.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger, lille overskud på 3000kr.

4. Behandling af indkomne forslag, herunder planer for det kommende år.
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Uffe Knudsen og Peter Sikora – de modtager begge genvalg.
Uffe Knudsen og Peter Sikora blev begge genvalgt.

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Som suppleanter blev Gyntha Agger og Anette Østergaard valgt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor, Ann Aarby Kirk, suppleant, Kjeld E. Larsen.

8. Eventuelt.
Under evt. blev der bla. muligheden for at tilmelde sig en nyhedsmail – og dermed mulighed for udsendelse af opkrævninger – det blev lovet undersøgt.
Desværre var den oplyste mailadresse på GF forkert – den rigtige er markhus@aarslevnet.dk
Mobilepay 1127SA er stadig en mulighed.

Herefter var der tapas og vin (Vinporten) og efterfølgende kaffe og kage (fra Sdr. Nærå Bageri).

 


 

Referat af GF 18. juni 2023

36 medlemmer (incl. bestyrelsen) var mødt op til dagens GF.

1. Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen og foreslog Ann Aarby Kirk som dirigent. Ann valgt.
Ann konstaterede at GF var lovlig og gav ordet til formanden.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning blev gennemgået og herefter godkendt.
Willy Knudsen, der ønskede at stoppe i bestyrelsen, blev takket for mange års arbejde for markhuset.
Peter Madsen blev takket for at lægge jord til – og stille markhuset til rådighed.
Nordea Fonden modtog klapsalver for tilskud til nye borde-bænke sæt, som blev indviet ved dagens GF.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

4. Behandling af indkomne forslag, herunder planer for det kommende år.
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Martin Pedersen, Per
Jensen og Willy Knudsen – Martin og Per modtager begge genvalg.
Martin Pedersen og Per Jensen blev genvalgt, John Frederiksen blev nyvalgt, som afløser for Willy Knudsen.

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Som suppleanter blev Gyntha Agger og Anette Østergaard valgt.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor, Ann Aarby Kirk, suppleant, Kjeld E. Larsen.

8. Eventuelt.
Under evt. blev der bla. drøftet kontingent størrelse – og muligheder for at få flere medlemmer.
Der kommer nye “visit” kort med påtrykt kontonr. og mobilepay nr. til indbetaling af kontingent. Disse bliver vedlagt “velkomst-poserne” til nye beboere i området.
Herefter var der grill-pølser (fra Spar i Sdr. Nærå) og efterfølgende kaffe og kage (fra Sdr. Nærå bageri).
Undervejs var alle vidner til en stor natur-oplevelse, en stor flok dådyr kiggede nysgerrigt efter GF og en stor kærhøg kredsede over huset.

 


 

Referat af GF 19. juni 2022

Markhuset har afholdt generalforsamling.
Den blev afholdt på Erhvervsvangen 22, pga vejret.
37 deltagere.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:
Henning Bechsgaard valgt som dirigent.
2. Formandens beretning:
Gennemgået og godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:
Regnskabet fremlagt, underskud på 4456,-. Godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen forslag uændret, 75,- kr. husstand:
Kontingent vedtaget uændret, 75,- kr. pr. husstand.
5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Uffe Knudsen og Peter Sikora – de modtager begge genvalg:
Uffe Knudsen (formand) og Peter Sikora genvalgt.
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Gyntha Agger og John Frederiksen genvalgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Kjeld Larsen og Ann Kirk genvalgt.
8. Behandling af indkomne forslag, herunder planer for det kommende år:
Ingen forslag modtaget. Ingen konkrete planer for huset, udover løbende vedligehold.
9. Eventuelt:
Solceller i Ore – og nu 5000 m3 gylletank blev nævnt.
Spørgsmål om mulighed for primitiv overnatning? Lodsejers beslutning, men anbefales ikke.

Formanden afsluttede GF med at takke for fremmødet.

Herefter var foreningen vært for lidt sandwich fra Spar og en vinsmagning v Reihdar Hansen/fabbricavin.dk

 


 

Referat af GF 20/6-2021 – ca. 45 fremmødte.

1. Valg af dirigent.
Mogens Nielsen valgt.
2. Formandens beretning.
Formandens beretning blev gennemgået og godkendt.
3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Kassereren fremlagde regnskabet og efter enkelte spørgsmål blev det godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag, herunder planer for det kommende år.​
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet til 75,- kr. pr. husstand, begrundet i den generelle prisudvikling (kontingentet har været uændret siden opstart for mere end 10 år siden) og stigende udgifter til bla. bank.
Efter en grundig drøftelse, blev forhøjelsen vedtaget, for det kommende år.
5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Martin Pedersen, Willy Knudsen, Per Jensen – de modtager alle genvalg.
Genvalg til alle 3. Tillykke med valget.
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Gyntha Agger og John Frederiksen blev valgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Keld Larsen og Ann Kirk valgt.
8. Eventuelt.
En god og livlig debat om huset og livet omkring huset.