Markhuset i Ore

Husk det årlige møde i foreningen. Altid 3. søndag i juni – 18. juni 2023 kl. 14:00

Mobilepay er genindført:
1127SA

Generalforsamling d. 18. juni 2023 kl. 14:00 v/Markhuset

Dagsorden iflg. vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag, herunder planer for det kommende år.
  5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Martin Pedersen, Per
    Jensen og Willy Knudsen – Martin og Per modtager begge genvalg.
  6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Under generalforsamlingen er foreningen vært med lidt spise og drikke.
Kontingent, årligt, 75,- kr. pr. husstand.
Nye medlemmer optages på dagen. Kontingentet går primært til
vedligeholdelse af markhuset.

Medlemsskab

Nu er det muligt at betale medlemsbidrag til “Foreningen til markhusets bevarelse”.
75,- kr. årligt, via MobilePay 1127SA eller netbank – reg. nr.: 0828 kontonummer: 0002635658 – husk navn/adresse på indbetalingen.

Referat af GF 19. juni 2022

Markhuset har afholdt generalforsamling.
Den blev afholdt på Erhvervsvangen 22, pga vejret.
37 deltagere.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent:
Henning Bechsgaard valgt som dirigent.
2. Formandens beretning:
Gennemgået og godkendt.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:
Regnskabet fremlagt, underskud på 4456,-. Godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen forslag uændret, 75,- kr. husstand:
Kontingent vedtaget uændret, 75,- kr. pr. husstand.
5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Uffe Knudsen og Peter Sikora – de modtager begge genvalg:
Uffe Knudsen (formand) og Peter Sikora genvalgt.
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Gyntha Agger og John Frederiksen genvalgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Kjeld Larsen og Ann Kirk genvalgt.
8. Behandling af indkomne forslag, herunder planer for det kommende år:
Ingen forslag modtaget. Ingen konkrete planer for huset, udover løbende vedligehold.
9. Eventuelt:
Solceller i Ore – og nu 5000 m3 gylletank blev nævnt.
Spørgsmål om mulighed for primitiv overnatning? Lodsejers beslutning, men anbefales ikke.

Formanden afsluttede GF med at takke for fremmødet.

Herefter var foreningen vært for lidt sandwich fra Spar og en vinsmagning v Reihdar Hansen/fabbricavin.dk

 


 

Referat af GF 20/6-2021 – ca. 45 fremmødte.

1. Valg af dirigent.
Mogens Nielsen valgt.
2. Formandens beretning.
Formandens beretning blev gennemgået og godkendt.
3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Kassereren fremlagde regnskabet og efter enkelte spørgsmål blev det godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag, herunder planer for det kommende år.​
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af kontingentet til 75,- kr. pr. husstand, begrundet i den generelle prisudvikling (kontingentet har været uændret siden opstart for mere end 10 år siden) og stigende udgifter til bla. bank.
Efter en grundig drøftelse, blev forhøjelsen vedtaget, for det kommende år.
5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Martin Pedersen, Willy Knudsen, Per Jensen – de modtager alle genvalg.
Genvalg til alle 3. Tillykke med valget.
6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Gyntha Agger og John Frederiksen blev valgt.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Keld Larsen og Ann Kirk valgt.
8. Eventuelt.
En god og livlig debat om huset og livet omkring huset.